Anticimex årsredovisning 2011

Produktion: IR Stockholm och Anticimex
Form: John Blomqvist
Foto: Anticimex 
Tryck: Vitt Grafiska