Consilium årsredovisning 2014

Produktion: IR Stockholm och Consilium
Form: John Blomqvist
Foto: Magnus Fond (vd, styrelse och ledning), Getty Images:Art at its best, BuenaVista Images, Christian Lagereek, Dan Barnes, Dan Prat, Dragan Saponjic, Evgeny Kuklev, Fuse,Hybrid Images, Lothar Schulz, Mayumi Terao, Monty Rakusen, MsLightBox, Neil Beer, Olivier Lantzendörffer, Richard Gaydos, Richard Clark, Robert Ellis, Traveler1116, Johnér Bildbyrå AB.
Tryck: Ineko 2015