Rapporter

IR Stockholm producerar årsredovisningar, delårsrapporter, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsredovisningar, fondrapporter och prospekt. Vi har stor erfarenhet av produktion av kvalitetssäkrade årsredovisningar och har producerat flera uppmärksammade och prisbelönta rapporter. 

Vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare för att brygga en historisk tillbakablick med en samlad bild av en förväntad framtid. Samtidigt är det viktigt att hitta former och budskap som gör att informationen kan användas i kommunikationen med alla företagets intressenter. 

Vi hjälper våra uppdragsgivare genom hela processen, från analys och idéarbete till en slutprodukt som kombinerar marknadens krav och önskemål med uppdragsgivarens ambitionsnivå och kommunikationsmål.