RÅDGIVNING

IR Stockholm erbjuder rådgivning och genomför aktiviteter inom flera delar av kommunikationsområdet, såväl Investor Relations och Corporate Communications som företagsintern kommunikation. Oavsett om det är relationen till en kund eller en myndighet, frågor som rör den egna personalen eller ett samhällsengagemang, krävs en professionell attityd och ett noga förberett genomförande för att maximera utkomsten av kommunikationsinsatserna.

Vi hjälper till med allt från att implementera rutiner för den finansiella kommunikationen och att kommunicera affärsstyrda budskap i ett enskilt pressmeddelande till att stödja kunderna i framtagandet av deras affärsplaner. Vi har också erfarenhet av att arbeta med compliance-frågor ur ett kommunikationsperspektiv. 

Rådgivning.jpg