Vårt erbjudande

IR Stockholm är en kommunikationsbyrå som sedan 2005 arbetar med finansiell kommunikation och företags varumärken. Vårt huvudsakliga erbjudande är att leverera årsredovisningar av hög kvalitet. Med årsredovisningen som bas grundläggs ett samarbete där IR Stockholm blir en partner i allt från att implementera rutiner för kommunikation och att förmedla strategiska budskap i pressmeddelanden och presentationer, till att bistå i arbetet med affärsplaner, hållbarhetsrapporter och prospekt.

Läs mer om rapporter
Läs mer om rådgivning